1. Bevezetés
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a [http://www.asvany-ekszer.com] weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, mely az alábbi dokumentumban olvasható.

Átalános Szerződési Feltételek